Tiến hành thí nghiệm Y– âng về giao...

Tiến hành thí nghiệm Y– âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra...

0
Tiến hành thí nghiệm Y– âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{\lambda }_{2}}\] trên màn, trong khoảng giữa hai vị trí có vân sáng trùng nhau liên tiếp có tất cả N vị trí mà ở mỗi vị trí đó có một bức xạ cho vân sáng. Biết \[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{\lambda }_{2}}\]có giá trị nằm trong khoảng từ 400 nm đến 750 nm. N không thể nhận giá trị nào sau đây?
7. 8.5.6.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
2
Cái chỗ 1,875+ với cái gì??? Sao lại có được như vậy

Gửi 5 năm trước

1
dấu cộng đầu dòng mà – Hiệp Trọng5 năm trước
Thêm bình luận
1
Hướng dẫn giải câu này:
+ Điều kiện để có sự trùng nhau của hệ hai vân sáng \[\frac{{{\lambda }_{1}}}{{{\lambda }_{2}}}=\frac{{{k}_{1}}}{{{k}_{2}}}\], giả sử rằng \[{{\lambda }_{2}}>{{\lambda }_{1}}\], trong đó \[\frac{{{k}_{1}}}{{{k}_{2}}}\]là phân số tối giản. Dễ thấy rằng \[1<\frac{{{k}_{1}}}{{{k}_{2}}}\le \frac{{{\lambda }_{2max}}}{{{\lambda }_{1\min }}}=\frac{750}{400}=1,875\]. + Ta có tổng số vị trí cho vân sáng trong khoảng giữa hai vân trùng màu với vân trung tâm \[n={{k}_{1}}+{{k}_{2}}+2\]. Ta thử các giá trị của bài toán, nhận thấy rằng với giá trị \[N=8\]→ \[n=10\], vậy tỉ số \[\frac{{{k}_{1}}}{{{k}_{2}}}\]có thể nhận các giá trị sau \[\frac{{{k}_{1}}}{{{k}_{2}}}=\frac{8}{2}\], \[\frac{{{k}_{1}}}{{{k}_{2}}}=\frac{7}{3}\], \[\frac{{{k}_{1}}}{{{k}_{2}}}=\frac{6}{4}\], \[\frac{{{k}_{1}}}{{{k}_{2}}}=\frac{5}{5}\], các trường hợp thứ nhất, thứ ba không tối giản nên ta không nhận, trường hợp thứ hai và thứ tư không thõa mãn bất đẳng thức điều kiện, vậy \[N\] không thể là 8 → Đáp án B

8.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP