Ở mặt nước tại hai điểm A và...

Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 19 cm, có hai nguồn kết hợp...

1
Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 19 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng 4 cm. Trong vùng giao thoa, M là một điểm ở mặt nước thuộc đường trung trực của AB. Trên đoạn AM, số điểm cực tiểu giao thoa là
74.5. 6.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tại sao không lấy 0,1,2,,3,4

Gửi 2 năm trước

1
đb hỏi số điểm cực tiểu mà b – Trần Khánh2 năm trước
Thêm bình luận
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Số dãy cực tiểu giao thoa khi xảy ra gioa thoa với hai nguồn cùng pha sẽ là \[-\frac{AB}{\lambda }-\frac{1}{2}\le k\le \frac{AB}{\lambda }-\frac{1}{2}\]→ \[-\frac{19}{4}-\frac{1}{2}\le k\le \frac{19}{4}-\frac{1}{2}\]→ \[-5,25\le k\le 4,25\]. → Vậy sẽ có 5 dãy cực tiểu giao thoa trên đoạn \[AM\]ứng với \[k=-5,-4,-3,-2,-1\] → Đáp án C

5.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP