Dao động của một vật có khối lượng...

Dao động của một vật có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động...

0
Dao động của một vật có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là và ${{x}_{1}}=5\cos \left( 10t+\frac{\pi }{3} \right)$ cm và ${{x}_{2}}=5\cos \left( 10t-\frac{\pi }{6} \right)$ cm (t tính bằng s). Động năng cực đại của vật là
25 mJ. 12,5 mJ. 37,5 mJ.50 mJ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Động năng cực đại của vật chính bằng cơ năng. Ta để ý rằng hai dao động thành phần của vật là vuông pha nhau. → \[E=\frac{1}{2}m{{\omega }^{2}}{{A}^{2}}=\frac{1}{2}m{{\omega }^{2}}\left( A_{1}^{2}+A_{2}^{2} \right)=\frac{1}{2}.0,{{1.10}^{2}}.\left( 0,{{05}^{2}}+0,{{05}^{2}} \right)=0,025\]J → Đáp án A

25 mJ.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP