Biết số A – vô – ga –...

Biết số A – vô – ga – đrô là 6,02.1023 mol−1. Số nơtron có trong 1,5 ...

0
Biết số A – vô – ga – đrô là 6,02.1023 mol−1. Số nơtron có trong 1,5 mol \[_{3}^{7}Li\] là
6,32.1024.2,71.1024.9,03.1024. 3,61.1024.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Mỗi hạt nhân \[{}_{3}^{7}Li\] có \[7-3=4\] notron → số notron có trong 1,5 mol là \[{{n}_{n}}=4.1,5.6,{{02.10}^{23}}=3,{{612.10}^{24}}\]→ Đáp án D

3,61.1024.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP