Một tấm pin Mặt Trời được chiếu sáng...

Một tấm pin Mặt Trời được chiếu sáng bởi chùm sáng đơn sắc có tần số ...

1
Một tấm pin Mặt Trời được chiếu sáng bởi chùm sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Biết công suất chiếu sáng vào tấm pin là 0,1 W. Lấy \[h=6,{{625.10}^{-34}}\]J.s. Số phôtôn đập vào tấm pin trong mỗi giây là
3,02.1017.7,55.1017.3,77.1017. 6,04.1017.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Năng lượng của một photon ứng với tần số \[f={{5.10}^{14}}\]Hz là \[\varepsilon =hf=6,{{625.10}^{-34}}{{.5.10}^{14}}=3,{{3125.10}^{-19}}\]J. → Với công suất là \[P=n\varepsilon =0,1\]W → số photon đập vào tấm pin mỗi giây là \[n=\frac{P}{\varepsilon }=\frac{0,1}{3,{{3125.10}^{-19}}}=3,{{02.10}^{17}}\] → Đáp án A

3,02.1017.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP