Một sóng điện từ lan truyền trong chân...

Một sóng điện từ lan truyền trong chân không dọc theo đường thẳng từ ...

-2
Một sóng điện từ lan truyền trong chân không dọc theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách nhau 45 m. Biết sóng này có thành phần điện trường tại mỗi điểm biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số 5 MHz. Lấy \[c={{3.10}^{8}}\]m/s. Ở thời điểm t, cường độ điện trường tại M bằng 0. Thời điểm nào sau đây cường độ điện trường tại N bằng 0?
\[t+225\]ns.\[t+230\]ns.\[t+260\]ns.\[t+250\]ns.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Chu kì dao động của điện từ trường \[T=\frac{1}{f}=\frac{1}{{{5.10}^{6}}}={{2.10}^{-7}}\]s. Thời gian để sóng truyền đi từ \[M\] đến \[N\] là \[\Delta t=\frac{MN}{c}=\frac{45}{{{3.10}^{8}}}=1,{{5.10}^{-7}}\]s. + Tại thời điểm \[t=0\], cường độ điện trường tại \[M\] bằng 0, sau khoảng thời gian \[\Delta t=\frac{3}{4}T\] sóng truyền tới \[N\]→ dễ thấy rằng cần ít nhất \[\frac{T}{4}={{50.10}^{-9}}\] s nữa điện trường tại \[N\] sẽ bằng 0 → Đáp án D

\[t+250\]ns.

Gửi 2 năm trước

1
Tại sao cần đến T/4 ? – Đỗ Hương1 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP