Hai điểm sáng dao động điều hòa với...

Hai điểm sáng dao động điều hòa với cùng biên độ trên một đường thẳng...

-2
Hai điểm sáng dao động điều hòa với cùng biên độ trên một đường thẳng, quanh vị trí cân bằng O. Các pha của haii dao động ở thời điểm t là \[{{\alpha }_{1}}\] và \[{{\alpha }_{2}}\]. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của \[{{\alpha }_{1}}\] và của \[{{\alpha }_{2}}\] theo thời gian t. Tính từ \[t=0\] thời điểm hai điểm sáng gặp nhau lần đầu là
0,15 s. 0,3 s. 0,2 s. 0,25 s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Pha dao động của hai dao động có dạng \[\alpha =\omega t+{{\varphi }_{0}}\], đồ thị biểu diễn chúng có dạng là hai đường thẳng song song → có cùng hệ số góc, hay nó cách khác là có cùng \[\omega =\tan \beta =\frac{\frac{4\pi }{3}-\frac{2\pi }{3}}{3.0,3}=\frac{20}{27}\pi \]rad/s. + Dễ thấy \[{{\alpha }_{1}}=\omega t+\frac{2\pi }{3}\]; \[{{\alpha }_{2}}=\omega t+{{\varphi }_{02}}\], tại \[t=0,3\]s thì \[{{\alpha }_{2}}=-\frac{2\pi }{3}\]→ \[{{\varphi }_{02}}=-\frac{8\pi }{9}\]. + Khi hai dao động gặp nhau, ta có \[{{x}_{1}}={{x}_{2}}\]→ \[\omega t+\frac{2\pi }{3}=-\left( \omega t-\frac{8\pi }{9} \right)+2k\pi \]. → \[{{t}_{\min }}\] ứng với \[k=0\]→ \[{{t}_{\min }}=0,15\]s → Đáp án A

0,15 s.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP