Trong một dao động điều hòa lực kéo...

Trong một dao động điều hòa, lực kéo về biến đổi

0
Trong một dao động điều hòa, lực kéo về biến đổi
ngược pha với li độ. sớm pha $\frac{\pi }{2}$ so với vận tốc.cùng pha với li độ. trễ pha $\frac{\pi }{2}$ so với li độ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Trong động điều hòa, lực kéo về biến thiên sớm pha \[0,5\pi \] so với vận tốc → Đáp án B
sớm pha $\frac{\pi }{2}$ so với vận tốc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP