Bắn hạt α có động năng 4 01...

Bắn hạt α có động năng 4,01 MeV vào hạt nhân \[{}^{14}N\] đứng yên th...

-1
Bắn hạt α có động năng 4,01 MeV vào hạt nhân \[{}^{14}N\] đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Biết tỉ số giữa tốc độ của hạt prôtôn và tốc độ của hạt X bằng 8,5. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng; \[c={{3.10}^{8}}\]m/s; \[1u=931,5\]1 MeV/c2. Tốc độ của hạt X là
9,73.106 m/s.3,63.106 m/s.2,46.106 m/s.3,36.106 m/s.

3 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Ai thắc mắc câu này liên hệ Facebook danh Hồng Hoàng nha mình giúp cho 2 cách giải ... chúc mọi người thi quốc gia tốt hết nha hihi

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Phản ứng thu năng lượng → \[E_{_{d}}^{\alpha }+\Delta E=E_{_{d}}^{X}+E_{_{d}}^{p}\]. Kết hợp với \[\frac{{{v}_{p}}}{{{v}_{X}}}=8,5\]→ \[\frac{E_{d}^{p}}{E_{d}^{X}}=\frac{{{m}_{p}}v_{p}^{2}}{{{m}_{X}}v_{X}^{2}}=\frac{1}{17}.8,{{5}^{2}}=\frac{17}{4}\]→ \[E_{d}^{X}=\frac{8}{15}\]MeV. → Tốc độ của hạt X là \[{{v}_{X}}=\sqrt{\frac{2E_{d}^{X}}{{{m}_{X}}}}\approx 2,{{46.10}^{8}}\] m/s → Đáp án C

2,46.106 m/s.

Gửi 1 năm trước

1
mX tính kiểu gì ạ ?? – do phuoc1 năm trước
2
Đề bảo là: Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng...Vì thế mx=17 – huynh vy1 năm trước
3
đề này ở trường nào vậy ạ – Đoàn Quang Thiện1 năm trước
4
cách đổi như thế nào ra vận tốc vậy add. mik ra 0,2504.. – BT T1 năm trước
Thêm bình luận
-1
ad cho em hỏi Ex=8/15 là sao ạ

Gửi 1 năm trước

1
Mình biết nè – Danh Hồng Hoàng1 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP