Một bóng đèn loại 6V – 3 W...

Một bóng đèn loại (6V – 3 W) được mắc vào hai cực của một accquy có s...

0
Một bóng đèn loại (6V – 3 W) được mắc vào hai cực của một accquy có suất điện động $\xi =6$V, điện trở trong$r=3$ Ω. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đó là:
0,4 A. 0,5 A.2 A. 1,33 A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Điện trở của bóng đèn \[{{R}_{d}}=\frac{U_{d}^{2}}{{{P}_{d}}}=\frac{{{6}^{2}}}{3}=12\]Ω. → Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn \[I=\frac{\xi }{{{R}_{d}}+r}=\frac{6}{12+3}=0,4\]A → Đáp án A

0,4 A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP