Phương trình $ log _ 3 3 ^...

Phương trình ${{\log }_{3}}({{3}^{x+1}}-1)=2x+{{\log }_{\frac{1}{3}}}...

0
Phương trình ${{\log }_{3}}({{3}^{x+1}}-1)=2x+{{\log }_{\frac{1}{3}}}2$ có hai nghiệm; gọi hai nghiệm đó là ${{x}_{1}},\,\,{{x}_{2}}$. Tính tổng
$S=180$.$S=45$.$S=9$.$S=252$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$S=180$.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP