Tìm số hạng không chứa $x$ trong khai...

Tìm số hạng không chứa $x$ trong khai triển của ${{\left( x\sqrt{x}+\...

0
Tìm số hạng không chứa $x$ trong khai triển của ${{\left( x\sqrt{x}+\frac{1}{{{x}^{4}}} \right)}^{n}}$ với $x>0$, nếu biết rằng $C_{n}^{2}-C_{n}^{1}=44$.
165238485525

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
165

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP