Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành...

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

0
Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
Kim loại Mg.Kim loại Cu.Kim loại Ba.Kim loại Ag.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kim loại Cu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP