Sự đúng đắn sáng tạo của Cương lĩnh...

Sự đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn...

0
Sự đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo năm 1930 được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
Đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân.Đặt vấn đề đấu tranh giai cấp lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam.Đặt vấn đề đấu tranh giai cấp lên hàng đầu đánh giá đúng khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và tiểu tư sản.Kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP