Sự kiện nào ghi nhận Đảng Cộng sản...

Sự kiện nào ghi nhận Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức trở thành đả...

0
Sự kiện nào ghi nhận Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức trở thành đảng cầm quyền?
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (10 – 1930).Kì họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam (2 – 3 – 1946).Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam bị sụp đổ (28 – 8 – 1945).Cách mạng thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2 – 9 – 1945).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cách mạng thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2 – 9 – 1945).

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP