Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch...

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
AlCl3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP