Tet marks the beginning of spring and for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Tet marks the beginning of spring and, for agrari...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Tet marks the beginning of spring and, for agrarian people who depend on the lunar calendar to manage their crops, the start of the year.

A. farmers B. old people C. traditional ones D. minority people

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đáp án A

agrarian people = A. farmers: những người làm nông, người nông dân.

Các đáp án còn lại:

B. old people: những người lớn tuổi.

C. traditional ones: những tuýp người truyền thống.

D. minority people: dân tộc thiểu số.

Dịch: Tết đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân và đối với những người nông dân phụ thuộc vào lịch âm để quản lí mùa vụ, là bắt đầu một năm mới.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP