The accident happened as a result of the...

The accident happened as a result of the driver’s not paying attentio...

0
The accident happened as a result of the driver’s not paying attention to the road.
If the driver would have paid attention to the road, the accident hadn’t happened.Had the driver been paid attention to the road, the accident wouldn’t have happened.If the driver had been paying attention to the road, the accident wouldn’t have happened.Had the accident not happened, the driver would not have had to pay attention to the road.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
If the driver had been paying attention to the road, the accident wouldn’t have happened.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP