The amount Sahra earned was ______ on how...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The amount Sahra earned was ______ on how much sh...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The amount Sahra earned was ______ on how much she sold.

A. dependence B. dependant C. dependent D. independent

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Câu hỏi từ loại.

A. dependence (n): sự phụ thuộc, sự dựa dẫm, sự tín nhiệm.

B. dependant (n): người sống dựa dẫm, ỷ lại.

C. dependent (adj): dựa dẫm, ý lại, phụ thuộc.

D. independent (adj): độc lập, không lệ thuộc.

Chú ý: tobe dependent on: phụ thuộc vào.

Dịch: Số tiền mà Sarah kiếm được phụ thuộc vào việc cô bán được bao nhiêu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP