The author uses Alexander Fleming as an example...

The author uses Alexander Fleming as an example of _______.

0
The author uses Alexander Fleming as an example of _______.
one of the most famous inventors in historya person who made an accidental scientific discoverysomeone who became a millionaire from his inventiona man who dedicated his life to medical science

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
a person who made an accidental scientific discovery

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP