The children couldn't go swimming because the sea...

Viết Lại Câu The children couldn't go swimming because the sea was ve...

0
Viết Lại Câu

The children couldn't go swimming because the sea was very rough.
The sea was too __________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The sea was too rough for the children to go swimming.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP