The paragraph following the passage most likely discusses:...

The paragraph following the passage most likely discusses:

0
The paragraph following the passage most likely discusses:
the details of the destruction of the White House by the British.modifications by presidents who followed.James Monroe’s policies as presidents.other presidents who were unable to occupy the White House.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
modifications by presidents who followed.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP