They couldn't find the manager anywhere The manager...

Viết Lại Câu They couldn't find the manager anywhere. The manager was...

0
Viết Lại Câu

They couldn't find the manager anywhere.
The manager was _________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The manager was no where to be found.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP