Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân...

Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành ...

3
Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi
Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc.quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
2
Đáp án đúng của câu này là:
quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP