Thực hành về hàm ý tiếp theo -...

Thực hành về hàm ý (tiếp theo) - Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Câu 1:Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới

a,Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin ,cầu khấn ,ông lí đã đáp lại bằng hành động nói như thế nào ?

b,Lời đáp của ông lí có hàm ý gì ?

a) Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn, ông lí đã đáp lại bằng hành động nói mỉa. Ông lí mỉa mai thói quen thiên vị cá nhân, nặng về tình cảm yêu đuối của thói đàn bà. Ông cho rằng việc quan là phải cứng rắn khách quan, phải lí trí. Bằng hành động nói đó ông lí cả cứng rắn khước từ lời van xin của bác Phô gái.

b) Lời ông lí hàm ý:

-Bộc lộ quyền uy của mình;

-Thể hiện sự từ chối quyết liệt, mạnh mẽ, lời van xin của bác Phô gái

-Biểu lộ thái độ mỉa mai, giễu cợt cách suy nghĩ kiểu đàn bà.

(Chọn câu D)

Câu 2:Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới

a,Câu hỏi đầu tiên của Từ là hỏi về thời gian hay còn có hàm ý gì khác ?

b,Câu nhắc khéo (ở lượt lời thứ hai)của Từ thực chất có hàm ý nói với Hộ về điều gì ?

c,Ở cả hai lượt lời ,Từ tránh nói trực tiếp đến những vấn đề "cơm áo gạo tiền".Hãy phân tích tác dụng của cách nói trên.

a) Câu hỏi đầu tiên của Từ không phải chỉ hỏi về thời gian mà còn hàm ý nhắc khéo Hộ là đã đến ngày lãnh nhuận bút như hằng tháng, Hộ cần đi nhận.

Hộ hiểu hàm ý đó và nói rõ ở lượt trả lời.

b) Câu nhắc khéo ở lượt lời thứ hai, của Từ có hàm ý muốn Hộ đi nhận tiền nhuận bút về để trả tiền thuê nhà (thực hiện một cách gián tiếp thông qua lời thông báo về việc sáng nay người thu tiền nhà đã đến).

c) Ở cả hai lượt lời, Từ tránh nói trực tiếp đến những vấn đề “cơm áo gạo tiền”. Do đó Từ dùng cách nói có hàm ý nhằm:

-Muốn quan hệ tình cảm vợ chồng ân áí, tránh nỗi bực dọc của chồng

-Muốn ứng xử tế nhị với chồng

-Muốn không phải chịu trách nhiệm về những hàm ý mà người nghe suy ra

Câu 3. Đọc bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh và cho biết lớp nghĩa tường minh và hàm ý của bài thơ. Hàm ý được thể hiện qua các phương tiện ngôn ngữ như thế nào cho tác phẩm văn học?Hàm ý mang lại tác dụng và hiệu quả nghệ thuật như thế nào cho tác phẩm văn học ?

Lớp nghĩa tường minh của bài thơ Sóng (Xuân Quỳnh) là nói về sóng biển. Hàm ý ở đây nói đến tình yêu đằm thắm, mãnh liệt của một người phụ nữ. Hai lớp nghĩa này gắn chặt, hài hòa phối hợp với nhau trong suốt bài thơ.

Dùng cách thể hiện này, tác phẩm văn học sẽ nổi bật đặc trưng tính hình tượng, hàm súc và giàu ý nghĩa.

Câu 4. Qua các bài tập thực hành về hàm ý, anh (chị) thấy cách nói có hàm ý mang lại tác dụng gì?

Đối với hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, dùng cách nói có hàm ý trong những ngữ cảnh cần thiết mang lại tác dụng:

D. Tùy từng ngữ cảnh mà hàm ý có một hay một số tác dụng đó


5. Cách trả lời có hàm ý trong câu hỏi: - Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?.

Trừ hai câu Rất thích - Thích nhất trong các truyện ngắn Việt Nam còn lại đều là những câu trả lời có hàm ý.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP