Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X...

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thu được 2 mol glyxin, 1 mol ...

0
Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thu được 2 mol glyxin, 1 mol alanin, 1 mol valin và 1 mol phelylalanin. Thủy phân không hoàn toàn X được đipeptit: Val-Phe và Tripeptit: Gly-Ala-Val, không thu được Gly-Gly. X là:
Gly-Ala-Val-Phe-GlyGly-Phe-Gly-Ala-ValGly-Ala-Val-Val-PheVal-Phe-Gly-Ala-Gly

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
A
Gly-Ala-Val-Phe-Gly

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP