Tìm các giá trị của tham số m...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Tìm các giá trị...

1
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 5x-1 =m có nghiệm thực

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

m>0 em nhé devil

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP