Tìm các khoảng đồng biến của hàm số...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Tìm các khoảng ...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y = x2e-4x

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tập xác định r.

ta có:

y' = 2xe-4x + x2e-4x(-4) = 2e-4xx(1 - 2x)

bảng biến thiên

khoảng đồng biến của hàm số là (0; 1/2) .

chọn đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP