Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Tìm các khoảng ...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số y = 3ln(x +1) + x - x2/2

A.(-1; 2) C. (-2 ;-1) và (2; +∞)

B. (2; +∞) D. (-∞; -2) và (-1 ;2)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tập xác định : (-1; +∞)

Bảng biến thiên :

Từ đó, khoảng nghịch biến của hàm số là(2; +∞) .

Chọn đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP