Tinh hình khoa học - kĩ thuật của...

Tinh hình khoa học - kĩ thuật của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

0
Tinh hình khoa học - kĩ thuật của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
Không phát triểnChỉ có một số phát minh nhỏKhông chú trọng phát triển khoa học - kĩ thuậtMĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và đạt nhiều thành tựu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và đạt nhiều thành tựu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP