Tính mùa vụ của nông nghiệp nước ta...

Tính mùa vụ của nông nghiệp nước ta được khai thác tốt hơn nhờ:

0
Tính mùa vụ của nông nghiệp nước ta được khai thác tốt hơn nhờ:
Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp ngày càng đa dạng.Các tập đoàn cây con được phân bố phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng.Áp dụng nhiều hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.Đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP