Thách thức nào sau đây không phải của...

Thách thức nào sau đây không phải của ASEAN hiện nay?

0
Thách thức nào sau đây không phải của ASEAN hiện nay?
trình độ phát triển còn chênh lệch tình trạng đói nghèo và đô thị hóa tự phát các vấn đề tôn giáo và hòa hợp dân tộc vấn đề người nhập cư

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
vấn đề người nhập cư

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP