Cho bảng số liệu Giá trị xuất –...

Cho bảng số liệu Giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đ...

0
Cho bảng số liệu
Giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2014 ( Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Tổng số

Xuất khẩu

Nhập khẩu

2000

30,1

14,5

15,6

2005

69,2

32,4

36,8

2010

157,0

72,2

84,8

2014

298,0

150,2

147,8

Từ số liệu ở bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất – nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2000 – 2014
tốc độ tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cao hơn so với tổng kim ngạch cũng như giá trị kim ngạch nhập khẩu về cán cân ngoại thương, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu mức tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân năm có xu hướng tăng nhanh trong giai đoạn gần đây so với các năm còn lại, năm 2010 có giá trị nhập siêu lớn nhất

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
về cán cân ngoại thương, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP