Trong dao động điều hoà của một vật...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian?
A. Lực kéo về; vận tốc; năng lượng toàn phần.
B. Biên độ; tần số; năng lượng toàn phần.
C. Động năng; tần số; lực kéo về.
D. Biên độ; tần số; gia tốc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : B

A, f không đổi theo thời gian
Cơ năng (W) được bảo toàn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP