Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến...

Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính q...

0
Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1941 - 1945), một trong những nhiệm vụ cấp bách của Đảng Cộng sản Đông Dương là vận động quần chúng tham gia
các Hội Phản đế. các Ủy ban hành động.Mặt trận Việt Minh. Hội Liên Việt.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mặt trận Việt Minh.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP