Trong quá trình quang hợp cấy cối trên...

Chương 4: Oxi - Không Khí Trong quá trình quang hợp, cấy cối trên mỗi...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Trong quá trình quang hợp, cấy cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ khoảng 100kg khí cacbonic và sau khi đồng hóa cây cối nhả ra khí oxi. Hãy tính khối lượng khí oxi do cây cối trên 5 hecta đất trồng sinh ra mỗi ngày. Biết rằng số mol khí oxi cây sinh ra bằng số mol khí cacbonic hấp thụ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Khối lượng khí O2 sinh ra them 5 hecta trong 1 ngày:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP