Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với...

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp \[A,B\]các...

0
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp \[A,B\]cách nhau 8 cm dao động với tần số \[f=10\] Hz, cùng pha. Tại điểm M cách \[A\] và \[B\] lần lượt là 25 cm và 20,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của \[AB\] có 2 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
3 m/s. 0,3 m/s.1,5 m/s. 15 cm/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Với hai nguồn cùng pha thì trung trực luôn là một cực đại ứng với \[k=0\]. M là cực đại, giữa M và trung trực còn 2 cực đại khác → \[M\] là cực đại ứng với \[k=3\]. → \[{{d}_{1}}-{{d}_{2}}=3\frac{v}{f}\]→ \[v=\frac{{{d}_{1}}-{{d}_{2}}}{3}f=\frac{25-20,5}{3}10=15\]cm/s → Đáp án D

15 cm/s.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP