Unless we protect the environment our life will...

Unless we protect the environment, our life will be badly affected.

0
Unless we protect the environment, our life will be badly affected.
If our life is badly affected, we will protect the environment.If we protect the environment, our life will be badly affected.If we don’t protect the environment, our life won’t be badly affected.If we don’t protect the environment, our life will be badly affected.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
If we don’t protect the environment, our life will be badly affected.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP