Vật lí hạt nhân - Đơn vị khối...

Vật lí hạt nhân - Đơn vị khối lượng nguyên tử

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có đơn vị khối lượng nguyên tử như sau:

\(1u=1,66.10^{-27}kg=931,5MeV/c^2\)

\(1 Mev=1,6.10^{-13}J\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP