Vật lí hạt nhân - Ký hiệu hạt...

Vật lí hạt nhân - Ký hiệu hạt nhân

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ký hiệu hạt nhân: \(_{Z}^{A}\textrm{X}\)

\(A\): số khối (nuclon)

\(Z\): nguyên tử khối

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP