Vật lí hạt nhân - Tìm số hạt...

Vật lí hạt nhân - Tìm số hạt nhân còn lại

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Số hạt nhân còn lại sau thời gian phóng xạ t, \(N_0\) số hạt nhân ban đầu được tính theo công thức sau:

\(N=N_0 e^{-\lambda t}=N_02^{-\dfrac {t}{T}}\)

+) Khối lượng còn lại sau thời gian phóng xạ t:

\(m=m_0e^{\lambda t}=m_02^{-\dfrac{t}{T}}\) \(\lambda=\dfrac{ln2}{T}\): hằng số phóng xạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP