Cơ học - Công thức tính chuyển động...

Cơ học - Công thức tính chuyển động thẳng biến đổi đều

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chuyển động thẳng biến đổi đều:

(\(a\): gia tốc; \(v_0\): vận tốc ban đầu; \(v\): vận tốc tại thời điểm \(t\))

\(a=\dfrac{v-v_0}{t}\) \((m/s^2)\)

\(s=v_0 t+\dfrac{1}{2}at^2\)

\(v^2-v_0^2=2as\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP