Cơ học - Công thức chuyển động tròn...

Cơ học - Công thức chuyển động tròn biến đổi đều

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức của chuyển động tròn biến đổi đều là: \(\gamma\): gia tốc góc

\(\omega=\omega_0+\gamma t\)

\(\varphi=\varphi_0+\omega t+\dfrac{1}{2} \gamma t^2\)

\(\omega^2-\omega_0^2=2 \gamma \varphi\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP