Cơ học - Công thức tính trọng lực...

Cơ học - Công thức tính trọng lực

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trọng lượng là trường hợp riêng của lực hấp dẫn:

\(P=G\dfrac{Mm}{(R+r)^2}=mg\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP