Cơ học - Công thức tính động năng...

Cơ học - Công thức tính động năng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Động năng: \(E_k=\dfrac{1}{2}m v^2\)

+) Động năng của vật rắn quay quanh 1 trục cố định: \(E_k=\dfrac{1}{2} I \omega^2\)

+) Định lý động năng: ( \(v_1,v_2\): vận tốc của vật trước và sau thay đổi)

\(W=\Delta E_k=\dfrac{1}{2}mv_2^2-\dfrac{1}{2}mv_1^2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP