Nhiệt học - Công thức liên quan phương...

Nhiệt học - Công thức liên quan phương trình trạng thái khí lí tưởng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình trạng thái khí lí tưởng có công thức như sau:

\(\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}\)

\(\Rightarrow \dfrac{pV}{T}=const\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP