Sóng cơ học - Phương trình sóng cơ...

Sóng cơ học - Phương trình sóng cơ

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương truyền sóng tại điểm M trên phương truyền sóng:

+) M nằm sau O: \(u_M=A\cos(\omega t-\dfrac{2\pi d}{\lambda})\)

+) M nằm trước O: \(u_M=A\cos(\omega t+\dfrac{2\pi d}{\lambda})\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP