Lượng tử ánh sáng - Quang điện -...

Lượng tử ánh sáng - Quang điện - Lượng tử ánh sáng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện: \(\lambda \leq \lambda_0\)

+) Cường độ dòng quang điện: \(I=\dfrac{N_e .e}{t}\) \(I_{hh}=\dfrac{N'_e .e}{t}\)

+) Điều kiện để dòng điện quang bị triệt tiêu: \(e \left | U_h \right |=\dfrac{1}{2}m_ev_{0max}^2\)

+) Hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện: \(H=\dfrac{P}{P'}=\dfrac{N' \varepsilon'}{N \varepsilon}=\dfrac{I_{hh}hc}{P\lambda e}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP