Giao thoa sóng - Phương trình giao thoa...

Giao thoa sóng - Phương trình giao thoa sóng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình sóng tại điểm M:

\(u_M=2A\cos\begin{bmatrix}\dfrac{\pi(d_2-d_1)}{\lambda}+\dfrac{\varphi_2-\varphi_1}{2} & \end{bmatrix}.\cos\begin{bmatrix} \omega t-\dfrac{\pi(d_1+d_2)}{\lambda}+\dfrac{\varphi_1+\varphi_2}{2}& \end{bmatrix}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP