Giao thoa sóng - Sóng có cực đại...

Giao thoa sóng - Sóng có cực đại cực tiểu

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Khi sóng có cực đại thì điều kiện tại M sẽ là:

\(d_2-d_1=k\lambda\)

+) Khi sóng có cực tiểu thì điều kiện tại điểm M là:

\(d_2-d_1=(k+0,5)\lambda\)

Mở rộng nếu 2 nguồn lệc pha \(\Delta \varphi\)

+) Cực đại: \(d_2-d_1=k \lambda+\dfrac{\Delta \varphi}{2\pi}.\lambda\)

+ Cực tiểu: \(d_-d_1=(k+0,5)\lambda+\dfrac{\Delta \varphi}{2\pi}.\lambda\)

Với \(\Delta \varphi= \varphi_2-\varphi_1\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP